Ubuntu OpenCV Kurulumu

Bu yazımızda Ubuntu üzerine OpenCV kurulumunu anlatacağız. Ubuntu Yazılım Merkezi üzerinden de kurulum yapılabilir fakat çoğu Ubuntu kullanıcısının Yazılım Merkezi üzerinden kurulum yaparken sıkıntı yaşadığını gördük. Kurulumdan sonra C, C++ ve Python dilleri içi OpenCV kurulabilir hale gelecektir. Kurulum sırasında sorun yaşayanlar sayfanın altında bulunan bölümden hata alıkları yerleri ve sorularını sorabilirler. Öncelikle aşağıda bulunan kodları opencv.sh olarak kaydedelim. Aşağıdaki kod parçamız OpenCV sürümleri güncellense de uzun bir süre işimizi görecektir.

OpenCV.sh Dosyamız

version="$(wget -q -O - http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix | egrep -m1 -o '"[0-9](.[0-9]+)+' | cut -c2-)"
echo "Installing OpenCV" $version
mkdir OpenCV
cd OpenCV
echo "Removing any pre-installed ffmpeg and x264"
sudo apt-get -qq remove ffmpeg x264 libx264-dev
echo "Installing Dependenices"
sudo apt-get -qq install libopencv-dev build-essential checkinstall cmake pkg-config yasm libjpeg-dev libjasper-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libdc1394-22-dev libxine-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libv4l-dev python-dev python-numpy libtbb-dev libqt4-dev libgtk2.0-dev libfaac-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libtheora-dev libvorbis-dev libxvidcore-dev x264 v4l-utils ffmpeg
echo "Downloading OpenCV" $version
wget -O OpenCV-$version.zip http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/$version/opencv-"$version".zip/download
echo "Installing OpenCV" $version
unzip OpenCV-$version.zip
cd opencv-$version
mkdir build
cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D WITH_TBB=ON -D BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -D WITH_V4L=ON -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -D BUILD_EXAMPLES=ON -D WITH_QT=ON -D WITH_OPENGL=ON ..
make -j2
sudo checkinstall
sudo sh -c 'echo "/usr/local/lib" > /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf'
sudo ldconfig
echo "OpenCV" $version "ready to be used"

OpenCV Kurulumu

Daha sonra opencv.sh dosyamızı kurulumu yapacağımız klasöre kaydedelim. Uçbirim üzerinden kurulum yapacağımız klasöre erişelim. Root yetkilerini aldıktan sonra “chmod +x opencv.sh” komutuyla dosya izinlerini kullanabileceğimiz hale getirelim. Dosya izinlerini verdikten sonra “./opencv.sh” komutu ile OpenCV kurulumunu başlatalım. Ubuntu OpenCV kurulumu yaparken aşağıdaki gibi ekran görüntüleri gelecektir.

Ubuntu OpenCV Kurulumu

Ubuntu OpenCV Kurulumu

İndirme ve yükleme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra OpenCV kurulumu başlayacaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra projelerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Ubuntu 12.04 İşletim Sistemine zPanel Kurulumu başlıklı makalemizde Linux, Ubuntu ve zPanel hakkında bilgiler verilmektedir.

About This Author

Post A Reply

%d blogcu bunu beğendi: