Ubuntu'da Webmin Nasıl Yüklenir 18.04

Yazar, Yazma Yasaları programının bir parçası olarak 100 $ bağış almak için Teknik Eğitim Fonu seçti.

Giriş

Webmin, sunucunuzu modern web tabanlı bir arayüz üzerinden yönetmenizi sağlayan herhangi bir Linux makinesi için web tabanlı bir kontrol panelidir. Webmin ile, web paketleri ve veritabanları da dahil olmak üzere, genel paketleri, kullanıcıları, grupları ve yazılım paketlerini yönetmenin yanı sıra anında düzenleyebilirsiniz.

Bu eğiticide, Webmin'i sunucunuza kuracak ve yapılandıracaksınız ve Let's Encrypt ve Apache'yi kullanarak geçerli bir sertifika ile arayüze erişimi sağlayabileceksiniz. Daha sonra yeni kullanıcı hesapları eklemek için Webmin'i kullanacak ve sunucunuzdaki tüm paketleri kontrol panelinden güncelleyeceksiniz.

Ön şartlar

Bu eğiticiyi tamamlamak için şunlara ihtiyacınız olacak:

 • Bir Ubuntu 18.04 sunucusu, bir sudo root kullanıcısı ve bir güvenlik duvarı da dahil olmak üzere Ubuntu 18.04 ilk sunucu kurulum rehberini takip ederek kuruldu.
 • Apache, Ubuntu 18.04'te Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) yığını nasıl yüklenir? Let's Encrypt'in alan doğrulamasını gerçekleştirmek ve Webmin için bir proxy olarak hareket etmek için Apache kullanacağız. Bu eğiticiyi izlerken, güvenlik duvarınız üzerinden Apache'ye erişimi yapılandırdığınızdan emin olun.
 • Sunucunuzun IP adresini işaret eden bir DNS A kaydı olan Tam Nitelikli Etki Alanı Adı (FQDN). Bunu yapılandırmak için, Öğreticinin DigitalOcean ile Nasıl Yapılacağını Öğrenin.
 • Certbot, Ubuntu 18.04'te Let's Encrypt ile Apache'nin Güvenli Olması İçin Adım 1'i takip ederek kuruldu. Webmin için TLS / SSL sertifikası oluşturmak için Certbot'u kullanacaksınız.

1. Adım – Webmin Kurulumu

İlk olarak, Webmin deposunu eklememiz gerekecek, böylece Webmin'i paket yöneticimizi kullanarak kolayca yükleyebilir ve güncelleyebiliriz. Bunu, depo /etc/apt/sources.list dosyasına ekleyerek yaparız.

Dosyayı editörünüzde açın:

 • sudo nano /etc/apt/sources.list

Ardından yeni satırı eklemek için bu satırı dosyanın altına ekleyin:

/etc/apt/sources.list . . .
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Dosyayı kaydedin ve düzenleyiciden çıkın.

Ardından, Webmin PGP anahtarını ekleyin, böylece sisteminiz yeni depoya güvenir:

 • wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
 • sudo apt-key ekle jcameron-key.asc

Ardından, Webmin deposunu içerecek paketlerin listesini güncelleyin:

 • sudo apt güncellemesi

Sonra Webmin'i yükleyin:

 • sudo apt webmin'i yükle

Yükleme bittiğinde, aşağıdaki çıktı ile sunulacak:

OutputWebmin install complete. You can now login to
https://your_server_ip:10000 as root with your
root password, or as any user who can use `sudo`.

Şimdi, Apache web sunucusunun arkasına koyarak ve geçerli bir TLS / SSL sertifikası ekleyerek Webmin'e erişimi güven altına alalım.

Adım 2 – Apache ile Webmin Güvenliğini Sağlamak ve Şifrelemek

Webmin'e erişmek için 10000 bağlantı noktasını belirtmeli ve bağlantı noktasının güvenlik duvarınızda açık olduğundan emin olmalısınız. Bu özellikle, webmin.your_domain gibi bir FQDN kullanarak erişiyorsanız bu elverişsiz bir webmin.your_domain 10000 numaralı bağlantı noktasında çalışan sunucularına yönelik proxy isteklerine bir Apache sanal ana bilgisayarı kullanacağız. Daha sonra, sanal konaklamayı Let's Encrypt'dan TLS / SSL sertifikası kullanarak güvenceye alacağız.

Öncelikle Apache'nin konfigürasyon dizininde yeni bir Apache sanal ana bilgisayar dosyası oluşturun:

 • sudo nano /etc/apache2/sites-available/alan_adiniz.conf

E-posta adresini ve alan adını kendi başınıza değiştirerek dosyaya aşağıdakileri ekleyin:

/etc/apache2/sites-available/your_domain.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin your_email
ServerName your_domain
ProxyPass / http://localhost:10000/
ProxyPassReverse / http://localhost:10000/
</VirtualHost>

Bu yapılandırma Apache'ye istekleri http://localhost:10000 , Webmin sunucusuna iletmesini söyler. Ayrıca, Webmin'den üretilen iç bağlantıların da Apache'den geçmesini sağlar.

Dosyayı kaydedin ve düzenleyiciden çıkın.

Ardından, Apache'nin ileriye yönelik olarak vereceği gibi, Webmin'e TLS / SSL kullanmayı bırakması gerektiğini söylemeliyiz.

Editörünüzde /etc/webmin/miniserv.conf dosyasını açın:

 • sudo nano /etc/webmin/miniserv.conf

Aşağıdaki satırı bulun:

/etc/webmin/miniserv.conf...
ssl=1
...

1 0 değiştirin. Bu, Webmin'in SSL kullanmayı bırakmasını söyleyecektir.

Daha sonra, alan adımızı izin verilen alan adları listesine ekleyeceğiz, böylece Webmin, panele alanımızdan eriştiğimizde, Cross-Site Scripting (XSS) saldırısı gibi kötü amaçlı bir şey olmadığını anlayacaktır.

Düzenleyicinizde /etc/webmin/config dosyasını açın:

 • sudo nano / etc / webmin / config

your_domain sonuna aşağıdaki satırı ekleyin ve alan adınızı tam alan adınızla değiştirin.

/etc/webmin/config . . .
referers=your_domain

Dosyayı kaydedin ve düzenleyiciden çıkın.

Ardından, yapılandırma değişikliklerini uygulamak için Webmin'i yeniden başlatın:

 • sudo systemctl webmin'i yeniden başlat

Ardından Apache'nin proxy_http modülünü etkinleştirin:

 • sudo a2enmod Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları proxy_http

Aşağıdaki çıktıyı göreceksiniz:

OutputConsidering dependency proxy for proxy_http:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_http.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2

Çıktı Apache'yi yeniden başlatmanızı önerir, ancak önce oluşturduğunuz yeni Apache sanal sunucusunu etkinleştirin:

 • sudo a2ensite alan_adiniz

Sitenizin etkin olduğunu gösteren aşağıdaki çıktıyı göreceksiniz:

OutputEnabling site your_domain.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

Şimdi proxy_http modülünü ve yeni sanal ana bilgisayarı etkinleştirmek için Apache'yi tamamen yeniden başlatın:

 • sudo systemctl apache2'yi yeniden başlat

Not : Ubuntu 18.04'te Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) yığınını nasıl kuracağınız önkoşul öğreticide gösterildiği gibi port 80 ve port 443 web sunucunuza gelen trafiğe izin verdiğinizden emin olun. Bunu, sudo ufw allow in "Apache Full" komutuyla yapabilirsiniz.

Tarayıcınızda http://your_domain bölümüne gidin ve Webmin giriş sayfasını göreceksiniz.

Uyarı: SSL'yi etkinleştirmediğimiz için henüz Webmin'e giriş yapmayın. Şimdi giriş yaparsanız, kimlik bilgileriniz sunucuya açık metin olarak gönderilecektir.

Şimdi, Webmin'i kullanırken bağlantınızın şifrelenmesi için bir sertifika ayarlayalım. Bunu yapabilmek için Let's Encrypt'ı kullanacağız.

Certbot'a alan adınız için TLS / SSL sertifikası üretmesini ve trafiğin güvenli siteye yönlendirilmesi için Apache'yi yapılandırmasını söyleyin:

 • sudo certbot --apache --email your_email -d your_domain --agree-tos --redirect --noninteractive

Aşağıdaki çıktıyı göreceksiniz:

OutputSaving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for your_domain
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/your_domain-le-ssl.conf
Enabled Apache socache_shmcb module
Enabled Apache ssl module
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/your_domain-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/your_domain-le-ssl.conf
Enabled Apache rewrite module
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/your_domain.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/your_domain-le-ssl.conf

-------------------------------------------------------------------------------
Congratulations! You have successfully enabled https://your_domain

You should test your configuration at:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=your_domain
-------------------------------------------------------------------------------

Çıktı, sertifikanın yüklü olduğunu ve Apache'nin istekleri http://your_domain https://your_domain adresine yönlendirecek şekilde yapılandırıldığını gösterir.

Artık güvenli, çalışan bir Webmin örneğini kurdunuz. Nasıl kullanacağına bakalım.

3. Adım – Webmin'i Kullanma

Webmin, BIND DNS Sunucusundan sisteme kullanıcıları eklemek kadar basit bir şeye her şeyi kontrol edebilen modüller içerir. Yeni bir kullanıcı oluşturmaya ve ardından Webmin'i kullanarak yazılım paketlerini nasıl güncelleyeceğimize bakalım.

Webmin'e giriş yapmak için http://your_domain gidin ve kök kullanıcı veya sudo yetkisi olan bir kullanıcıyla oturum açın.

Kullanıcıları ve Grupları Yönetme

Kullanıcıları ve grupları sunucuda yönetelim.

Önce, Sistem sekmesini ve ardından Kullanıcılar ve Gruplar düğmesini tıklayın. Buradan bir kullanıcı ekleyebilir, bir kullanıcıyı yönetebilir veya bir grup ekleyebilir veya yönetebilirsiniz.

Web uygulamalarını barındırmak için kullanılabilecek yeni bir kullanıcı adı verilen dağıtmaya yaratalım. Bir kullanıcı eklemek için kullanıcı tablosunun en üstünde bulunan Yeni kullanıcı oluştur'u tıklayın. Bu kullanıcı adı, şifre, grup ve diğer seçenekleri sağlayabileceğiniz Kullanıcı Oluştur ekranını görüntüler. Kullanıcıyı oluşturmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

 1. deploy ile kullanıcı adı doldurun.
 2. Kullanıcı Kimliği için Otomatik'i seçin.
 3. Gerçek Adı , Deployment user gibi açıklayıcı bir adla doldurun.
 4. Ev Dizini için Otomatik seçeneğini belirleyin.
 5. Shell için , açılır listeden / bin / bash öğesini seçin.
 6. Şifre için , Normal Şifre'yi seçin ve seçtiğiniz bir şifreyi yazın.
 7. Birincil Grup için , kullanıcıyla aynı ada sahip Yeni grup'u seçin.
 8. İkincil Grup için , Tüm gruplar listesinden sudo'yu seçin ve grubu grup listesine eklemek için -> düğmesine basın.
 9. Bu yeni kullanıcıyı oluşturmak için Oluştur'a basın.

Bir kullanıcı oluştururken parola süresinin dolması, kullanıcının kabuğunun veya bir giriş dizinine izin verilip verilmediğine ilişkin seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Daha sonra, sistemimize güncellemeleri nasıl kuracağımıza bakalım.

Paketleri Güncelleme

Webmin, tüm paketlerinizi kullanıcı arayüzü üzerinden güncellemenizi sağlar. Tüm paketleriniz güncellemek için ,, Panosu bağlantısını tıklatın ve sonra Paket güncellemeleri alanını bulun. Mevcut güncellemeler varsa, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi mevcut güncellemelerin sayısını belirten bir bağlantı görürsünüz:

Güncelleştirmeyi başlatmak için bu bağlantıyı tıklayın ve ardından seçili paketleri güncelle düğmesine basın. Webmin arabiriminde de yapabileceğiniz sunucuyu yeniden başlatmanız istenebilir.

Sonuç

Artık güvenli, çalışan bir Webmin örneğiniz var ve bir kullanıcı oluşturmak ve paketleri güncellemek için arayüzü kullandınız. Webmin, normalde konsol aracılığıyla erişmeniz gereken birçok şeye erişmenizi sağlar ve bunları sezgisel bir şekilde düzenler. Örneğin, Apache'nin kurulu olması durumunda, bunun için yapılandırma sekmesini Sunucular ve Apache altında bulabilirsiniz.

Arayüzü daha da keşfedin ya da Webmin ile sisteminizi yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Resmi Webmin wiki'sine bakın.

Bir önceki yazımız olan DOM'daki Nitelikler, Sınıflar ve Stiller Nasıl Değiştirilir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

About This Author

Comments are closed

%d blogcu bunu beğendi: